Päähenkilö, vastustaja ja muut tarinan tyypit

Haluatko kirjoittaa hyvän tarinan?

Tarinan ytimessä ovat aina vahvat ja kiinnostavat henkilöhahmot, jotka kuljettavat uskottavaa, mutta yllätyksiä täynnä olevaa juonta eteenpäin.

Tarinassasi on aina oltava päähenkilö eli protagonisti. Hän on tarinasi tärkein hahmo, jonka “muutosmatkasta” romaanissasi tai muussa fiktiivisessä tarinassa on viime kädessä kyse.

Päähenkilö pyrkii tarinassasi saavuttamaan jotakin hänelle tosi tärkeää ja pelissä ovat hänen kannaltaan isot panokset. Hänellä on oltava paljon hävittävää. Uhattuna on kenties ura, perhe, henki, rakkaus, koti, turvallisuus tai maailmanrauha.

Tarinassa täytyy olla aina myös vastustaja eli antagonisti. Vastustajia voi olla useampiakin, mutta päävastustaja (Eng. Villain) estää alati kovenevin keinoin tarinan päähenkilöä saavuttamasta sitä, mihin hän pyrkii.

Usein vastustajat näyttäytyvät ihmisen tai ihmisjoukon muodossa. Joskus vastustaja voi löytyä myös päähenkilön pään sisältä. Päähenkilö voi käydä jonkin tosi tärkeän asian suhteen sisäistä kamppailua, joka tarinan lopussa ratkeaa.

Vastustajana voi olla myös yhteiskunnallinen voima (poliisi, puolue, kansanliiike, hallintoelin, terrorismi, vieras valtio, oikeusjärjestelmä, yritysmaailma)  tai uhkaava luonnonvoima. (tulva, myrsky, kato, virus jne.)

Sivuhenkilöt – tarinan tärkeät apurit

 

Lisäksi tarina vaatii useimmiten myös sivuhenkilöitä, jotka tukevat joko päähenkilöä tai vastustajaa tai ovat muuten tarinan kulun kannalta tärkeässä roolissa. Älä kuitenkaan sullo tarinaasi yhtään henkilöä, jolla ei ole tarinan juonessa kunnon roolia. Yksikään henkilö ei saa olla tarinassasi vain siksi, että hän olisi hauska tai kiinnostava hahmo.

Yleisesti käytettyjä sivuhenkilöiden roolihahmoja ovat:

  1. Sivustakatsoja (Engl. Sidekick), joka on tarinassa mukana alusta loppuun.
  2. Luottotyyppi (Confidant), joka tukee tarinan päähenkilöä ja on hänen uskottunsa. Hän voi olla paras ystävä, lähisukulainen tai muu luottohenkilö.
  3. Rakkauden kohde (Love Interest), joka voi olla passiivinen ja etäinen tai aktiivinen ja isossa roolissa
  4. Mentori, joka opastaa päähenkilöä matkallaan.
  5. Kilpailija, joka haluaa samaa kuin päähenkilö ja vain toinen voi saada sen.
  6. Estäjä, joka asettaa mutkia päähenkilön matkalle, vaikkei olekaan varsinainen päävihollinen
  7. Yllyttäjä, joka yllyttää päähenkilöä toimimaan joko väärään tai oikeaan suuntaan

Kaikki sivuhenkilöt eivät ole sivustakatsojaa lukuunottamatta välttämättä mukana tarinan kaikissa vaiheissa. He ovat kuitenkin aina tarpeellisia tarinan juonen etenemiselle. He voivat myös käytöksellään ja puheillaan paljastaa tarinan päähenkilöstä, vastustajasta ja käsillä olevasta tilanteesta asioita, joita olisi muuten hankalaa kertoa kirjassa, elokuvassa tai sarjassa.

Opettele tuntemaan tarinasi henkilöt 

 

Sinun on opittava tuntemaan tarinasi henkilöt kuin parhaat ystäväsi, jotta voit kirjoittaa heistä hyvän ja vaikuttavan tarinan.  Ei riitä, että tiedät, minkä ikäisiä ja näköisiä he ovat ja millaista elämää he tarinassasi elävät.

Sinun on tiedettävä heidän perimmäiset arvonsa, tavoitteensa ja päämääränsä tarinassa. Sinun on tunnettava heidän luonteidensa heikkoudet ja vahvuudet, heidän toiveensa,  pelkonsa ja salaiset paheensa.

Eikä tässä vielä kaikki. Sinun on tunnettava myös heidän taustatarinansa (Engl. backstory)  eli millaisesta perheestä ja paikasta he ovat lähtöisin, mitä heille on aiemmin elämässä tapahtunut, miten tämä kaikki on heihin vaikuttanut ja minne he ovat nyt menossa.

Muista, että tarinasi sivuhenkilötkään eivät tiedä ja koe olevansa sivuhenkilöitä. Heillä on omat pyrkimyksensä, vastustajansa,  arvonsa, asenteensa, vahvuutensa ja heikkoutensa. Heillä on omat taustatarinansa. He ovat tulossa jostain ja menossa jonnekin.

Kaikki tämä ei välttämättä tule koskaan tarinassasi ilmi, mutta jotta osaat luoda vahvoja ja loogisia henkilöhahmoja, sinun on kirjoittajana tunnettava koko tarinasi köörii.

 

 

Tee päähenkilöstä, vastustajasta ja tärkeimmistä sivuhenkilöistä henkilöesittelyt

 

Tarinan kirjoittaminen on pitkä, työläs ja systemaattisuutta vaativa projekti, johon tulee usein myös eri mittaisia taukoja.  Niinpä aiemmin mietityt ja kirjoitetut asiat ja yksityiskohdat unohtuvat helposti. Tarinaan tulee helposti outoja aukkoja, ristiriitaisuuksia ja epäloogisuuksia. Nämä ärsyttävät tulevia lukijoita ja katsojia.

Siksi ei riitä, että mietit päähenkilön, vastustajat ja sivuhenkilöt taustatarinoineen mielessäsi. Sinun kannattaa kirjoittaa jokaisesta tärkeästä henkilöhahmosta perusteellinen henkilöesittely ja pitää sitä esillä aina kirjoittaessasi. Moni ammattikirjoittaja täydentää henkilöesittelyjä kuvilla, jotka kuvaavat kyseistä tarinan henkilöä ja hänen maailmaansa.

Yhdessä nämä henkilöesittelyt muodostavat tarinasi henkilögallerian, joka on kullanarvoinen apuväline hyvän tarinan kirjoittamisessa.

 

Kirjoittajakoulun Stoori-tarinavalmennuksessa opit suunnittelemaan ja rakentamaan tarinasi ja sen henkilöt alan mestarien tavoin. 

Apunasi ovat innostavan verkko-opetuksen ja tehtävien ohella helppokäyttöiset suunnittelupohjat. Ne jäävät käyttöösi valmennuksen jälkeenkin.  Lue lisää tästä linkistä ja tule mukaan.  Voit opiskella omaan tahtiisi ja saada hyödyllistä ja kannustavaa palautetta tarinasi kantavasta ideasta, asetelmasta, henkilöistä, rakenteesta ja juonesta

Piditkö tästä jutusta?

Miksi kirjoittaminen on tärkeää? Yhdeksän hyvää syytä kirjoittaa

Miksi kirjoittaminen on tärkeää?

Oletko koskaan tullut miettineeksi, miksi kirjoitat? Miksi kirjoittaminen on tärkeää? Tiedät kyllä, että kirjoittaminen on yksi ihmisen tärkeimmistä taidoista, jonka perusteet opitaan viimeistään ala-asteella. Se on puhumisen pikkusisko; niiden molempien

Lue artikkeli
Tuulen viemää, fiktion kirjoittaminen, Kirjoittajakoulu

Päähenkilö, vastustaja ja muut tarinan tyypit

Haluatko kirjoittaa hyvän tarinan? Tarinan ytimessä ovat aina vahvat ja kiinnostavat henkilöhahmot, jotka kuljettavat uskottavaa, mutta yllätyksiä täynnä olevaa juonta eteenpäin. Tarinassasi on aina oltava päähenkilö eli protagonisti. Hän on

Lue artikkeli
Tarinan juoni - päähenkilön muutosmatka, kuva didin-emelu-8--kuxbxuKU-unsplash

Tarinan juoni – päähenkilön muutosmatka

Mahtavan tarinan takana on aina hyvin kirjoitettu juoni (engl. plot). Tarinan juoni tarkoittaa tarinan kulkua mukaansa tempaavasta alusta yleisölle palkitsevaan ja yllättävään loppuratkaisuun.  Juonen rakentaminen ei ole kuitenkaan läpihuutojuttu, olit kuinka hyvä kirjoittaja

Lue artikkeli
Scroll to Top