Kirjoittajan sanakirja

 • Avainsana eli hakusana on sana, jolla kohderyhmä hakee tiettyyn aiheeseen liittyvää tietoa Googlesta tai muusta hakukoneesta. Verkkosisällön tuottajat pyrkivät tunnistamaan kohderyhmänsä eniten käyttämät avainsanat ja hakutermit ja hakukoneoptimoimaan tekstinsä niin, että kohderyhmä löytää(...)
 • Avainsana eli hakusana on sana, jolla kohderyhmä hakee tiettyyn aiheeseen liittyvää tietoa Googlesta tai muusta hakukoneesta. Verkkosisällön tuottajat pyrkivät tunnistamaan kohderyhmänsä eniten käyttämät avainsanat ja hakutermit ja hakukoneoptimoimaan tekstinsä niin, että kohderyhmä löytää(...)
 • Avainsana eli hakusana on sana, jolla kohderyhmä hakee tiettyyn aiheeseen liittyvää tietoa Googlesta tai muusta hakukoneesta. Verkkosisällön tuottajat pyrkivät tunnistamaan kohderyhmänsä eniten käyttämät avainsanat ja hakutermit ja hakukoneoptimoimaan tekstinsä niin, että kohderyhmä löytää(...)
 • Backlink eli paluulinkki   Verkkoviestinnässä backlink tarkoittaa jonkun toisen verkkosivustolla olevaa linkkiä, joka johtaa yrityksesi tai sinun sivuillesi. Mitä enemmän sivustollesi ohjataan muilta luotettavilta verkkosivuilta, sitä paremmaksi ja luotetummaksi Googlen algoritmi arvioi(...)
 • CTA eli Call To Action Call to Action tarkoittaa verkkosivuilla sitä, että käyttäjää pyydetään tekemään jotakin, joka tukee verkkosivuston tavoitetta. Usein CTA:na on kehotus tehdä jotakin helppoa, joka ei vie aikaa tai rahaa. Samalla käyttäjä jättää kuitenkin yhteystietonsa ja antaa(...)
 • Dialogilla tarkoitetaan henkilöiden välistä vuoropuhelua. Sitä, että vähintään kaksi henkilöä keskustelee keskenään jostakin asiasta. Joku saattaa sanoa vaikkapa, että käymme asiasta hyvää dialogia. Jos henkilö puhuu yksinään, kyse on monologista eli yksinpuhelusta. Kirjojen ja elokuvien(...)
 • Hakukoneoptimointi eli SEO   Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on sitä, että verkkosivuston sisältö suunnitellaan vastaamaan Googlen näkökulmasta netistä tietoa hakevien tarpeisiin. Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on parantaa yrityksen verkkosivuston näkyvyyttä(...)
 • Hakukoneoptimointi eli SEO   Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on sitä, että verkkosivuston sisältö suunnitellaan vastaamaan Googlen näkökulmasta netistä tietoa hakevien tarpeisiin. Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on parantaa yrityksen verkkosivuston näkyvyyttä(...)
 • Ingressiä eli johdattelua käytetään uutisissa ja artikkeleissa kiteyttämään lukijalle, mikä jutussa on keskeistä. Ingressi kirjoitetaan jutun alkuun lihavoidulla fontilla ja sen pituus on yleensä 3-5 lausetta. Ingressi on osa leipätekstiä ja sen paikka on heti otsikon alla. Ingressin(...)
 • Kaunokirjallisuus tarkoittaa kaikkea kuvitteelliseksi, viihteelliseksi ja taiteelliseksi luokiteltavaa kirjoittamista. Sen vastakohtana on tietokirjallisuus, joka pohjautuu tietoon, tieteeseen, ohjeisiin tai asiaan. Kaunokirjallisuus voidaan jaotella kolmeen alalajiin, jotka ovat 1)(...)
 • Kielenhuolto tarkoittaa kielen parantamista eli tapoja, joilla edistetään hyvää kielenkäyttöä. Yleensä siinä keskitytään kirjakieleen. Kielenhuolto pitää sisällään oikeinkirjoituksen, taivutuksen, rakenteiden, sanaston ja nimistön parantamisen, tekstien editoinnin ja(...)
 • Kun kirjoittamisen alalla puhutaan konfliktista, tarkoitetaan yleensä tarinan konfliktia, ristiriitaa. Jokaisen hyvän tarinan kantavana voimana on päähenkilön ja vastustajan välillä oleva vahva ristiriita, konflikti, jota tarinassa pyritään ratkaisemaan. Kertomus tai käsikirjoitus ilman(...)
 • Leipäteksti on artikkelin, uutisen, reportaasin, tiedotteen tai muun asiatekstin varsinainen tekstisisältö. Leipäteksti tulee tavallisesti otsikon ja ingressin jälkeen. Siihen eivät kuulu pää- taai väliotsikot, ingressit, johdannot, kuvatekstit tai vastaavat. Sanana leipäteksti tulee(...)
 • Kaunokirjallisuudessa näkökulma tarkoittaa sitä, kenen näkökulmasta tarinaa kerrotaan. Valittu näkökulma eli kertoja vaikuttaa tarinan sävyyn ja tunnelmaan. Minä-kertoja voi kertoa ajatuksistaan, huomioistaan ja tunteistaan intiimimmin ja tarkemmin kuin ulkopuolinen kertoja, joka kertoo,(...)
 • Novelli on kirjallinen proosateos, jossa kerrotaan päähenkilölle tapahtuva tapahtumasarja tai tilanne lyhyesti ja vaikuttavasti.  Novelli on yleensä riittävän lyhyt luettavaksi yhdellä kertaa, sillä se on tavallisesti vain 1000-8000 sanaa pitkä. Romaanista novellin erottaa sen pituus ja(...)
 • Novelli on kirjallinen proosateos, jossa kerrotaan päähenkilölle tapahtuva tapahtumasarja tai tilanne lyhyesti ja vaikuttavasti.  Novelli on yleensä riittävän lyhyt luettavaksi yhdellä kertaa, sillä se on tavallisesti vain 1000-8000 sanaa pitkä. Romaanista novellin erottaa sen pituus ja(...)
 • Novelli on kirjallinen proosateos, jossa kerrotaan päähenkilölle tapahtuva tapahtumasarja tai tilanne lyhyesti ja vaikuttavasti.  Novelli on yleensä riittävän lyhyt luettavaksi yhdellä kertaa, sillä se on tavallisesti vain 1000-8000 sanaa pitkä. Romaanista novellin erottaa sen pituus ja(...)
 • Novelli on kirjallinen proosateos, jossa kerrotaan päähenkilölle tapahtuva tapahtumasarja tai tilanne lyhyesti ja vaikuttavasti.  Novelli on yleensä riittävän lyhyt luettavaksi yhdellä kertaa, sillä se on tavallisesti vain 1000-8000 sanaa pitkä. Romaanista novellin erottaa sen pituus ja(...)
 • Plugin tarkoittaa Suomeksi liitännäistä. Käytännössä sillä tarkoitetaan johonkin verkko-ohjelmistoon suunniteltua lisäosaa, lisätyökalua, jonka avulla ohjelmistoon saadaan uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia. Muun muassa maailman tunnetuin sisällönhallintajärjestelmä WordPress on(...)
 • Plugin tarkoittaa Suomeksi liitännäistä. Käytännössä sillä tarkoitetaan johonkin verkko-ohjelmistoon suunniteltua lisäosaa, lisätyökalua, jonka avulla ohjelmistoon saadaan uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia. Muun muassa maailman tunnetuin sisällönhallintajärjestelmä WordPress on(...)
 • Plugin tarkoittaa Suomeksi liitännäistä. Käytännössä sillä tarkoitetaan johonkin verkko-ohjelmistoon suunniteltua lisäosaa, lisätyökalua, jonka avulla ohjelmistoon saadaan uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia. Muun muassa maailman tunnetuin sisällönhallintajärjestelmä WordPress on(...)
 • Plugin tarkoittaa Suomeksi liitännäistä. Käytännössä sillä tarkoitetaan johonkin verkko-ohjelmistoon suunniteltua lisäosaa, lisätyökalua, jonka avulla ohjelmistoon saadaan uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia. Muun muassa maailman tunnetuin sisällönhallintajärjestelmä WordPress on(...)
 • Kirjoittamisen alalla premissiksi (Engl. Premise) kutsutaan parin rivin tai lauseen mittaista kiinnostavaa kiteytystä elokuva- tai romaanikäsikirjoituksen kantavasta ideasta. Jotkut kutsuvat tätä idean kiteytystä myös yläkonseptiksi tai kuvaukseksi. Kun tarinassasi on vahva idea, sen(...)
 • Romaani on laaja proosateos, jossa on yleensä yli 60 000 sanaa. Romaani kertoo yleensä fiktiivisen tarinan, jossa voi olla useita henkilöhahmoja ja monimutkaisia juonirakenteita. Romaani kuuluu kaunokirjallisuuteen ja on sen tärkein ja suurin tekstilaji.    
 • Tarinan asetelmalla (Engl. Setting) tarkoitetaan tarinasi maailmaa. Asetelma kertoo, missä ja milloin tarinasi tapahtuu. Onko kyse todellisesta vai kuvitteellisesta paikasta? Mitkä ovat tärkeimmät tapahtumapaikat ja millaiset ne ovat? Mitä aikaa tarinassa eletään ja millaiset ovat tarinasi(...)
 • Tarinan asetelmalla (Engl. Setting) tarkoitetaan tarinasi maailmaa. Asetelma kertoo, missä ja milloin tarinasi tapahtuu. Onko kyse todellisesta vai kuvitteellisesta paikasta? Mitkä ovat tärkeimmät tapahtumapaikat ja millaiset ne ovat? Mitä aikaa tarinassa eletään ja millaiset ovat tarinasi(...)
 • Tarinan asetelmalla (Engl. Setting) tarkoitetaan tarinasi maailmaa. Asetelma kertoo, missä ja milloin tarinasi tapahtuu. Onko kyse todellisesta vai kuvitteellisesta paikasta? Mitkä ovat tärkeimmät tapahtumapaikat ja millaiset ne ovat? Mitä aikaa tarinassa eletään ja millaiset ovat tarinasi(...)
 • Tarinan asetelmalla (Engl. Setting) tarkoitetaan tarinasi maailmaa. Asetelma kertoo, missä ja milloin tarinasi tapahtuu. Onko kyse todellisesta vai kuvitteellisesta paikasta? Mitkä ovat tärkeimmät tapahtumapaikat ja millaiset ne ovat? Mitä aikaa tarinassa eletään ja millaiset ovat tarinasi(...)
 • Tarinan teema tarkoittaa tarinan keskeistä sanomaa. Se kertoo, miksi tarina on kertomisen arvoinen? Tarinan teemana voi olla vaikkapa se, että kosto ei kannata, rakkaus voittaa aina tai että usko voi siirtää vuoria.  
 • Tietokirjallisuus tarkoittaa kirjallisuutta, joka pohjautuu tietoon, informaatioon, neuvoihin,  tutkimukseen tai tieteeseen. Sen vastakohtana on kaunokirjallisuus, jolla tarkoitetana kirjallisuutta, jossa mielikuvituksella ja luovuudella on iso rooli ja jonka tarkoitus on viihdyttää,(...)
Scroll to Top