Kirjoittajan sanakirja

 • Avainsana
  Avainsana eli hakusana on sana, jolla kohderyhmä hakee tiettyyn aiheeseen liittyvää tietoa Googlesta tai muusta hakukoneesta. Verkkosisällön tuottajat pyrkivät tunnistamaan kohderyhmänsä eniten käyttämät avainsanat ja hakutermit ja hakukoneoptimoimaan tekstinsä niin, että kohderyhmä löytää juuri heidän sisältönsä hakukoneista. Avainsanoja eli hakusanoja käytetään apuna sekä maksuttoman hakukonenäkyvyyden saamisessa (SEO)  että maksullisessa Googlen hakusanamarkkinoinnissa. (SEM)  
 • Backlink
  Backlink eli paluulinkki   Verkkoviestinnässä backlink tarkoittaa jonkun toisen verkkosivustolla olevaa linkkiä, joka johtaa yrityksesi tai sinun sivuillesi. Mitä enemmän sivustollesi ohjataan muilta luotettavilta verkkosivuilta, sitä paremmaksi ja luotetummaksi Googlen algoritmi arvioi sivustosi ja sitä paremmin sivustosi menestyy hakukonetuloksissa. Samoin sinä voit parantaa muiden verkkosivustojen luotettavuutta ohjaamalla kävijöitä sinne omilta sivuiltasi.  
 • CTA (Call to Action)
  CTA eli Call To Action Call to Action tarkoittaa verkkosivuilla sitä, että käyttäjää pyydetään tekemään jotakin, joka tukee verkkosivuston tavoitetta. Usein CTA:na on kehotus tehdä jotakin helppoa, joka ei vie aikaa tai rahaa. Samalla käyttäjä jättää kuitenkin yhteystietonsa ja antaa markkinointiluvan. Tyypillisiä Call to Actioneita on kehoitus rekisteröityä, tilata uutiskirje, ladata opas, kysyä lisätietoja, tulla esittelyyn, liittyä ryhmään, varata aika, pyytää tarjous tai yksinkertaisesti lukea lisää. Kun käyttäjän yhteystiedot on saatu, verkkosivuston omistaja voi lähestyä käyttäjää henkilökohtaisesti, kannustaa häntä etenemään ostoprosessissa ja lopulta ostamaan. Jos verkkosivustolla myytävä tuote on edullinen ja riskitön, CTA:na voi olla myös suora kehoitus ostaa.  
 • Hakukoneoptimointi
  Hakukoneoptimointi eli SEO   Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on sitä, että verkkosivuston sisältö suunnitellaan vastaamaan Googlen näkökulmasta netistä tietoa hakevien tarpeisiin. Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on parantaa yrityksen verkkosivuston näkyvyyttä Googlen tai jonkun muun hakukoneen maksuttomissa eli orgaanisissa hakutuloksissa. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään sivuston ja tuo siten sinne lisää maksutonta liikennettä. Hakukoneoptimoinnin tavallisia keinoja ovat mm. otsikointi, hakusanan käyttö tekstissä ja tageissa, linkkaus ja kuvaselitysten kirjoittaminen. Opi lisää Sisällöntuotanto nettiin -verkkokurssilla.   
 • Ingressi
  Ingressiä eli johdattelua käytetään uutisissa ja artikkeleissa kiteyttämään lukijalle, mikä jutussa on keskeistä. Ingressi kirjoitetaan jutun alkuun lihavoidulla fontilla ja sen pituus on yleensä 3-5 lausetta. Ingressin tehtävänä on sekä houkutella lukijaa lukemaan koko juttu että kertoa jutun ydinsanoma niillekin, jotka jättävät loppujutun lukematta.
 • Kielenhuolto
  Kielenhuolto tarkoittaa kielen parantamista eli tapoja, joilla edistetään hyvää kielenkäyttöä. Yleensä siinä keskitytään kirjakieleen. Kielenhuolto pitää sisällään oikeinkirjoituksen, taivutuksen, rakenteiden, sanaston ja nimistön parantamisen, tekstien editoinnin ja kielipolitiikan. Lisätietoa kielenhuolto -aiheesta löytyy mm. Kotimaisten kielten keskuksen sivuilta.     
 • Novelli
  Novelli on kirjallinen proosateos, jossa kerrotaan päähenkilölle tapahtuva tapahtumasarja tai tilanne lyhyesti ja vaikuttavasti.  Novelli on yleensä riittävän lyhyt luettavaksi yhdellä kertaa, sillä se on tavallisesti vain 1000-8000 sanaa pitkä. Romaanista novellin erottaa sen pituus ja ytimekkyys. Huomaa, että Englannin kielen novel tarkoittaa romaania, ei novellia.
 • Plugin
  Plugin tarkoittaa Suomeksi liitännäistä. Käytännössä sillä tarkoitetaan johonkin verkko-ohjelmistoon suunniteltua lisäosaa, lisätyökalua, jonka avulla ohjelmistoon saadaan uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia. Muun muassa maailman tunnetuin sisällönhallintajärjestelmä WordPress on tunnettu lukuisista plugineistaan, joiden avulla alusta taipuu melkein mihin vaan.        
 • Romaani
  Romaani on laaja proosateos, jossa on yleensä yli 60 000 sanaa. Romaani kertoo yleensä fiktiivisen tarinan, jossa voi olla useita henkilöhahmoja ja monimutkaisia juonirakenteita. Romaani kuuluu kaunokirjallisuuteen ja on sen tärkein ja suurin tekstilaji.