Kirjan julkaiseminen: Kustantamot julkaisevat enemmän kuin koskaan

Jos haluat kirjoittaa kirjan, olet varmaan pohtinut myös sen julkaisua. Etsitkö sille hyvän kustantamon vai kustannatko sen mieluummin omakustanteena?

Vaikka jotkut maalailivat kirja-alan kuolemista digitalisaation myötä, uusien julkaistujen kirjojen määrä on Suomessa viime vuosikymmeninä vain kasvanut.

Suomessa julkaistiin vuonna 2022 noin 15 000 uutta kirjaa, kun vielä vuonna 2010 uusia julkaisuja oli 10 000. Vertailun vuoksi väkiluvultaan suuremmassa Ruotsissa julkaistiin vuonna 2022 vain 7000 kirjaa.

Suomen kustantamoalalla on ollut muutenkin viime vuosina vilinää ja vilskettä.

Ruotsalainen Bonnier ostaa paukautti Werner Söderströmin, joka taas on haalinut WSOY:n kustantamonsa rinnalle perinteikkään Tammen, Bazarin ja muita pienempiä kustantamoja.

Otava puolestaan on ostanut Atena Kustannuksen, Kariston, vähemmistöosuuden Storytelistä ja joitakin digimedioita. Gummerus siirtyi muutama vuosi takaperin ruotsalaisen äänikirjoihin erikoistuneen Storytelin omistukseen.

Aloittelevan kirjailijan on usein vaikea tietää, miten oman kirjan julkaisun kanssa kannattaa edetä. Mille kustantajalle oma käsikirjoitus kannattaisi lähettää vai kannattaako se lähettää kaikille? Vai pitäisikö kirja julkaista sittenkin itse omakustanteena, maksaa itse painatuksesta ja jakelusta ja napata myynnistä ehkä isompi osuus omaan taskuun?

 

Kustantamot pitävät edelleen kirja-alan valtikkaa

 

Kirjailijaliiton mukaan Suomen tietokirjallisuudesta noin 80–90 prosenttia ja kaunokirjallisuudesta 70–80 prosenttia  julkaistaan edelleen kustantamoiden kautta. Omakustanteiden julkaisu on yleistynyt, mutta niiden osuus uusista julkaisuista on vain kymmenisen prosenttia. Loput kirjoista julkaistaan yritysten, järjestöjen ja yhteisöjen kautta.

Suomessa julkaistaan eniten kotimaista ja käännettyä kaunokirjallisuutta (70%). Tietokirjallisuuden osuus on noin viidennes ja muut kirjallisuuden lajit, kuten lastenkirjallisuus ja oppikirjat nappaavat loput. Kaunokirjallisuuden julkaisumäärät ovat kasvaneet parissa kymmenessä vuodessa liki kolmanneksella. Julkaistun tietokirjallisuuden määrä on kahdessakymmenessä vuodessa tuplaantunut.

Yksi syy kirjojen kasvaviin julkaisumääriin löytyneekin juuri digitalisaatiosta. Oikolukuohjelmat ja suunnitteluohjelmat helpottavat kirjojen viimeistelyä. Digitaalisten lukuaika- ja äänikirjapalveluiden yleistyessä kirjojen jakelu on tehostunut ja digitalisten painotekniikoiden kehittyessä kirjojen painattaminen on mahdollista tehdä nopeammin ja edullisemmin ja haluttaessa kirja kerrallaan.

Kustantamot julkaisevat kirjoja entistä enemmän, mutta julkaisukynnys on edelleen korkealla

 

 

Kustantamojen moniteräinen miekka

Kustantamot ovat samaan aikaan liikeyrityksiä, sivistys- ja kulttuurialan toimijoita ja kirjallisuuden laadun vartijoita.

Liikeyrityksinä kustantamojen tehtävänä on julkaista kirjoiksi sellaisia käsikirjoituksia, jotka saavat maksavia lukijoita niin paljon, että niiden kustantaminen on kustantamoille ja heidän kumppaneilleen kannattavaa. Ellei kustantamoiden toiminta olisi pitkälläkään aikavälillä kannattavaa, niiden loru loppuisi siihen. Kustantamot eivät voisi enää julkaista kirjoja.

Sivistys- ja kulttuurialan toimijoina ja kirjalliisuuden laadunvartijoina kustantamot puolestaan haluavat sivistää kansaa ja edistää hyvän kirjallisuuden arvostusta ja saatavuutta. Siksi käsikirjoitusten täytyy olla sisällöllisesti ja teknisesti laadukkaita.  Useimmat kustantamot eivät halua julkaista mitä tahansa, vaikka se myisikin hyvin. Tässä on myös kyse kustannusalan vastuullisuudesta.

 

 

Vain murto-osa käsikirjoituksista läpäisee kustantamon seulan

 

Koska väärät valinnat voivat tulla kustantamoille kalliiksi, kustantamoilla on tiukka seula käsikirjoituksille. Monet kirjoittajat lähettävät käsikirjoituksensa useammille kustantamoille, joten lähetettyjen käsikirjoitusten kokonaismäärää on vaikea arvioida. Se kuitenkin tiedetään, että eri kustantamoihin lähetetään vuosittain valtava määrä käsikirjoituksia, joista arviolta pari prosenttia pääsee jonkun kustantamon julkaisulistalle.

Vaikka hylkäyspäätöksen saaminen on kirjoittajalle rankkaa, on hyvä muistaa, että kustantamot eivät hylkää tekstejä huvikseen, ilkeyttään tai edes henkilökohtaisista syistä. Se kuuluu heidän työhönsä.

 

Kustantamo hoitaa kirjan myyntiin

 

Kustantamon ensimmäisenä tehtävänä on löytää saamiensa käsikirjoitusten sumasta helmet, jotka tekevät heihin vaikutuksen ja joiden he uskovat kiinnostavan laajaa yleisöä.  Kun kustantamo on valinnut julkaisuohjelmaansa käsikirjoituksen, sen oikeat työt tavallaan vasta alkavat.  Kustantamon tärkeimmät tehtävät julkaisupäätöksen jälkeen ovat:

 • solmia kustannussopimus kirjoittajan kanssa
 • auttaa kirjoittajaa muokkaamaan ja viimeistelemään käsikirjoitus julkaisukuntoon
 • päättää kirjoittajan kanssa kirjan lopullinen nimi ja suunnitella kannet
 • suunnitella kirjan taitto ja taittaa kirja painokuntoon ja helposti luettavaan muotoon
 • miettiä ja sopia kirjan hinnoittelu
 • hoitaa kirjan painatus ja jakelu kirjakauppoihin ja lukuaikapalveluihin
 • auttaa kirjoittajaa kirjan markkinoinnissa ja myynnissä
 • maksaa kirjailijalle ja muille kumppaneille korvaukset

Kirjan myyntituotoille on monta ottajaa

 

Kustantamojen hoitamat tehtävät käsikirjoituksen julkaisemiseksi vaativat aikaa ja rahaa ja niille saatu tuotto on epävarma. Tietyn kirjan myyntiä on vaikea ennakoida.

Vaikka suomalaiset lukevatkin paljon, alan leipä on kapea, sillä lukijat eivät halua maksaa kirjoista useita kymppejä ja jokaisesta kirjasta saatu tuotto on jaettava monen eri tahon kesken.

Oman osansa kirjan myyntihinnasta ottavat kustantajan ja kirjoittajan lisäksi verottaja, kirjakaupat, kirjapaino, mahdolliset muut kumppanit ja kirjanmyynnin logistiikan hoitava Kirjavälitys.

 

Kirjailijoilla ei olisi varaa kirjoittaa

 

Kirjoittajan tekijänpalkkio kirjasta on yleensä 21-26 %, mutta sitä ei lasketa kirjan arvonlisäverottomasta vähittäismyyntihinnasta vaan kirjan arvonlisäverottomasta myyntitulosta. Tällä tarkoitetaan arvonlisäverotonta hintaa, jonka kirjakauppa maksaa saamiensa alennuksien jälkeen kustantajalle.

Kirjailija saa tekijänoikeuskorvauksia myös lukuaika- ja äänikirjapalveluista ja kirjastoilta.  Suomi on kuitenkin pieni kielialue ja pieni kirjamarkkina ja kirjailijan työ tekee harvat äveriääksi.

Jos kirjan myyntihinta kirjakaupassa olisi 19.90 €, kirjan arvonlisäveroton myyntihinta olisi 17,90 €. Kuvitellaan, että kaupan myyntikate olisi 40 %. Näin ostohinta, jonka kauppa maksaa kustantajalle eli kustantajan myyntitulo olisi 10,74 €. Kustantamon osuus olisi tästä 74-79 % eli 7,9-8,5 €.

Kirjailija saa tästä summasta 21-26 % eli 2,25 €-2,80 €. Jos kirjaa myytäisiin vuodessa tuhat kappaletta, kirjailija saisi vuosituloa 2250 – 2800 €.

Kirjailijaliiton syyskuussa 2023  julkistaman tulotutkimuksen mukaan tämä laskelma olisi jo mediaanin yläpuolella. Kaunokirjailijan kirjan myynnistä ja tekijänoikeuskorvauksista saatu mediaanitulo oli 1713 euroa vuodessa. (v. 2018 2294€) Tietokirjailijoilla mediaanitulo oli 2022 vain 606 €. (v. 2018 summa 1111 €).

Kirjailijoiden pikkuriikkinen vuositulo on laskenut entisestään lukuaikapalveluiden käytön lisääntyessä.  Kustantamon kautta kirjansa julkaissut kaunokirjailija saa painetusta myydystä kirjasta keskimäärin 2,68 euroa ja tietokirjailija kolme euroa. Lukuaikapalvelusta luetusta kirjasta kirjailija saa vain viidesosan, kaunokirjailija 0,53 euroa ja tietokirjailija 0,43 euroa.

Kuka voi elää Suomessa tonnin parin vuosituloilla?

Kirjojen kirjoittaminen on yhtä tärkeä ja vaativa ammatti kuin mikä tahansa, mutta kirja-alan liiketoimintamallien vuoksi sen avulla elävät kaikki muut tahot paitsi kirjan kirjoittaja itse.

Jos kirjoittajilla ei ole varaa kirjoittaa, kustantamoilla ei ole pian enää kotimaista kustannettavaa. Kirjavälityksellä ei ole välitettävää ja kirjakaupoilla myytävää.  Haluammeko, että meille tarjotaan jatkossa vain käännösromaaneja, uusintapainoksia ja tekoälyn kirjoittamia kirjoja?

 

Amazon ja julkaisualan platformit haastavat perinteisen julkaisualan

 

Kirja- ja kustannusalan haasteena ovat heidän tontilleen tulevat kansainväliiset  toimijat kuten Amazon, jotka toimivat erilaisella ansaintamallilla eivätkä jaa välttämättä kustantamojen kulttuurillisia ja taiteellisia arvoja.

Ne pyrkivät poistamaan kustantamojen roolin portinvartijoina ja muokkamaan kirja- ja kustannusalan pelisääntöjä.

Amazon on käynnistänyt vuosia sitten oman julkaisutoiminnan, jossa se sallii kenen tahansa julkaista kirjan ja myydä sitä Amazonin verkkokaupassa. Kirjan voi ostaa sieltä joko e-kirjana tai painettuna.  Amazon hoitaa kirjojen painatuksen Print on Demandina eli se painattaa kirjoja sitä mukaa kun niitä tilataan.

Koska Amazonin mallissa käsikirjoituksen sisältöä ja laatua ei tarkasteta julkaisuvaiheessa, hyvien kirjojen erottaminen huonoista jää tulevien lukijoiden antamien arvioiden varaan. Tällä hetkellä Amazon on maailman suurin kirjakauppa.

Maailmalta löytyy myös monia kansainvälisiä ja kansallisia tahoja, jotka auttavat kirjoittajia julkaisemaan kirjansa itse ja saamaan ne kirjakauppoihin ja lukuaikapalveluihin.

Suomessakin on esimerkiksi  PoD ja Bookea, jotka tarjoavat omakustanteen julkaisijoille palveluja mm. kirjan viimeistelyyn, painatukseen ja kirjasto- ja  kirjakauppajakeluun. Kirjakauppamyyynnistä PoD-kirjailijan saama palkkio on tosin yleensä pienempi kuin kustantamoilla. 

Bookealta löytyy kiinnostavan kuuloinen omakustannepaketti ja myös monet kirjapainot tarjoavat painopalveluita omakustannekirjoittajille.

Kustantamo vai omakustanne? 

Kirjan julkaisussa perinteisten  kustantamojen kautta on tällä hetkellä vielä paljon hyviä puolia. Saat ammattilaiset avuksesi kirjan julkaisun kaikkiin vaiheisiin editoinnista ja painatuksesta kirjakauppajakeluun ja markkinointiin. Maineikas kustantamo toimii monille lukijoille kirjasi laadun takeena etkä joudu myöskään maksamaan mistään mitään.

Huonona puolena kustantamon kautta julkaisussa on, että kustannussopimus on vaikea saada ja jos saat sen, joudut antamaan kirjasi oikeudet kustantamolle. Tekemäsi sopimukset sitovat sinua määrätyn ajan ja vaikka kyseessä on sinun kirjoittamasi kirja, saamasi palkkio on pieni osa hinnasta, jonka lukija kirjasta maksaa. 

Kirjan julkaiseminen omakustanteena pitää kirjasi oikeudet sinulla itselläsi. Sinulla on valta ja vapaus päättää kaikesta. Kirjasi sisällöstä, kansista, taitosta, nimestä, painatuksesta, myyntikanavista ja markkinoinnista. Samalla joudut hoitamaan itse nämä kaikki ja näihin kuuluu usein odotettua enemmän aikaa ja rahaa. 

Jos sinulla on omasta takaa iso yleisö tai innostunut seuraajamäärä, jolle voit myydä kirjaasi suoraan, omakustanne voi olla hyvinkin järkevä valinta. Sama pätee, jos olet oman alasi asiantuntija tai yrittäjä ja tietokirjasi tehtävä on markkinoida osaamistasi ja edistää uraasi ja mainettasi, ei tuoda lisää ropoja kukkaroon. Omakustanne on paras ratkaisu myös silloin, kun haluat julkaista kirjastasi vain pienen painosmäärän omaan käyttöösi. 

Omakustanteen huonona puolena on myös se, että vaikka kirjasi olisi mestariteos, sen on usein vaikeampi löytää suurta yleisöä, jos sen tukena ei ole ammattitaitoisen kustantajan myyntikoneistoa. Jos haluat kirjasi kirjakauppajakeluun, joudut käyttämään apunasi joko Kirjavälitystä tai jotakin muuta tukkumyyjää, joka toimittaa kirjasi kirjakauppojen näyteluetteloon ja nappaa samalla kirjasi ulosmyyntihinnasta leijonan osan. 

 

Kirjoita intohimoisesti ja julkaise viisaasti

Kun kirjoitat kirjaa, kannattaa se tehdä intohimosta aiheeseesi ja rakkaudesta lajiin. Kirjan kirjoittaminen on iso urakka, joka ei onnistu ilman innostusta ja motivaatiota. Kirjan kirjoittaminen on itsessään henkisesti palkitsevaa ja sen valmiiksi saaminen on iso saavutus kelle tahansa. 

Digipainotekniikan ansiosta voit julkaista kirjastasi vain muutaman kappaleen perhe- ja ystäväpiirillle. Jos kuitenkin haaveilet kirjasi julkaisemisesta suuremmalle yleisölle, huomioi tuleva yleisösi heti kirjasi ensimmäisestä lauseesta saakka. Opiskele romaanin tai tietokirjan kirjoittamista, jätä pois tekstistä kaikki yleisösi kannalta turha ja varmista, että yleisösi pysyy koukussa kirjaasi alusta loppuun saakka. 

Kun taas suunnittelet kirjasi julkaisua, harkitse tarkkaan eri kustannusvaihtoehtoja ja opi rakastamaan kirjasi markkinointia ja myyntiä. Kirjasi täytyy erottua joukosta ja tulla huomatuksi, jotta siitä kilahtaa myös kolikoita kirstuusi. Sinä kirjoittajana olet tässä avainasemassa. Sinun on uskallettava laittaa myös itsesi peliin. 

 

Kirjoittajakoulun Supervoima-valmennuksessa

 

 • opit hyödyntämään intuitiotasi ja luovuuttasi
 • opit kirjoittamaan vaikuttavammin 
 • kuulet kirjoittajan erilaisista ansaintatavoista
 • saat tietoa artikkelien ja kirjojen erilaisista julkaisutavoista, julkaisukanavista ja yleisön hankkimisesta.

Stoori-tarinavalmennuksessa opit taas kaiken tarpeellisen hyvän fiktiivisen tarinan rakentamisesta. Sen avulla voit suunnitella ja kirjoittaa hyvästä tarinaideastasi yleisön rakastaman tarinan.

Piditkö tästä jutusta?

Scroll to Top

Ethän karkaa. Haluatko sähköpostiisi maksuttomat kirjoittajien vinkit?