Protagonisti, antagonisti ja sivuhenkilöt

Haluatko kirjoittaa hyvän tarinan?

Tarinan ytimessä ovat aina vahvat ja kiinnostavat henkilöhahmot, jotka kuljettavat uskottavaa, mutta yllätyksiä täynnä olevaa tarinan juonta eteenpäin.

Hyvä tarina on protagonistin jännittävä muutosmatka

 

Tarinasi tärkein henkilö on protagonisti eli päähenkilö. Hän on tarinasi  sankari, pääpeluri ja huomion keskipiste, tosin usein tahtomattaan. Tarina on ennen kaikkea hänen tarinansa. Kyse on hänen jännittävästä “muutosmatkastaan.”

Protagonisti pyrkii tarinassasi saavuttamaan jotakin hänelle tosi tärkeää ja pelissä ovat hänen kannaltaan isot panokset. Hänellä on oltava paljon hävittävää. Uhattuna on kenties ura, perhe, henki, rakkaus, parisuhde, lapset, koti, turvallisuus, terveys, kotikaupungin säilyminen tai maailmanrauha.

 

Tarinan antagonisti estää päähenkilön pyrkimyksiä kaikin keinoin

 

Hyvässä tarinassa protagonistilla on aina vahva vastustaja eli antagonisti. Hän estää alati kovenevin keinoin tarinan päähenkilöä saavuttamasta sitä, mihin hän pyrkii. Samalla hän tai se pakottaa päähenkilön tekemään vaikeita päätöksiä ja tekoja ja kasvamaan henkisesti ihmisenä. (tai eläimenä, jos päähenkilösi sattuu olemaan inhimillistetty eläin)

Mitä mahtavampi on tarinasi antagonisti, sitä kiinnostavampi on myös tarinasi protagonisti

Antagonistina voi olla henkilö tai ihmisryhmä, jonka pyrkimykset ovat vastakkaiset päähenkilön kanssa tai jolla on motiivi estää hänen pyrkimyksiään jostakin muusta syystä. Vastustaja voi kilpailla samasta työpaikasta, rakastetusta, talosta tai palkinnosta.

Vastustajana voi olla myös vahva yhteiskunnallinen voima kuten poliisi, puolue, kansanliiike, hallintoelin, paikallinen kulttuuri, terrorismi, vieras valtio, yhdistys, järjestö,  oikeusjärjestelmä, yritysmaailma tai yksittäinen yritys. Tällöinkin antagonistia edustaa yleensä tarinassa yksittäinen ihminen tai muutaman henkilön joukko, jotka yleisö oppii tuntemaan.

Katastrofitarinoissa antagonistina on yleensä uhkaava luonnonvoima, kuten tulva, petoeläin, myrsky, kato, virus tai helleaalto. Tällöinkin tarinan kirjoittamista helpottaa, jos saat vastustajan henkilöityä jollakin tavalla. Vaikkei kukaan yleensä toivokaan luonnonkatastrofia,  tarinassasi voi olla mukana päähenkilöä vastustavia hahmoja, jotka syystä tai toisesta laittavat kapuloita  tuhoa vastaan taistelevan tai  ympäristöään ja läheisiään pelastavan päähenkilön rattaisiin.

Antagonistina voi olla myös yliluonnollinen voima, joka vaikuttaa negatiivisesti protagonistiin ja josta hän haluaa päästä eroon.

Joskus tarinan vastustaja voi löytyä myös päähenkilön pään sisältä. Hänen arvonsa ja tavoitteensa voivat olla pahasti ristiriidassa tai ne eivät tue enää elämäntilannetta, johon päähenkilö on ajautunut.

Protagonistisi voi käydä tarinassasi vaikeaa sisäistä kamppailua, joka tarinan lopussa ratkeaa tavalla tai toisella. Voittaako raha vai rakkaus? Köyhyys ja vapaus vai kultainen vankila?  Oman sisäisen äänen kuuntelu vai ydinperheen säilyttäminen? Ratkaisu ei saa koskaan olla päähenkilölle helppo ja yleisölle ennalta-arvattava.

Parhaat antagonistit eivät ole läpensä pahoja, vaan heillä on hyviä ja huonoja puolia, kuten meillä kaikilla. He eivät myöskään nää itse yleensä itseään pahoina, vaan heillä on toimintaansa selkeät motiivit.

 

Sivuhenkilöt – tarinan tärkeät apurit

 

Hyvä tarina vaatii useimmiten myös sivuhenkilöitä, jotka tukevat joko päähenkilöä tai vastustajaa tai ovat muuten tarinan kulun kannalta tärkeässä roolissa. Älä kuitenkaan sullo tarinaasi yhtään henkilöä, jolla ei ole tarinan juonessa kunnon roolia. Yksikään henkilö ei saa olla tarinassasi vain siksi, että hän olisi hauska tai kiinnostava hahmo.

Sivuhenkilöt voidaan sijoittaa yleensä johonkin näistä kategorisista rooleista:

  1. Sivustakatsoja (Engl. Sidekick), joka on tarinassa mukana alusta loppuun ja tarjoaa yleisölle vaihtoehtoisen näkökulman tarinaan
  2. Luottotyyppi (Confidant), joka tukee tarinan päähenkilöä pyrkimyksissään ja on hänen uskottunsa. Hän voi olla paras ystävä, lähisukulainen tai muu luottohenkilö.
  3. Rakkauden kohde (Love Interest), joka voi olla passiivinen ja etäinen tai aktiivinen ja isossa roolissa. Hän auttaa päähenkilöä paljastamaan yleisölle syvimpiä tunteitaan.
  4. Mentori, joka opastaa päähenkilöä matkallaan.
  5. Kilpailija, joka haluaa samaa kuin päähenkilö ja vain toinen voi saada sen.
  6. Estäjä, joka asettaa mutkia päähenkilön matkalle tahallisesti tai  tahattomasti, vaikkei olekaan varsinainen päävihollinen
  7. Yllyttäjä, joka yllyttää päähenkilöä toimimaan joko väärään tai oikeaan suuntaan.
  8. Takinkääntäjä, joka vaikuttaa alussa olevan tarinan toisella puolella kuin lopussa.

Kaikki sivuhenkilöt eivät ole sivustakatsojaa lukuunottamatta välttämättä mukana tarinan kaikissa vaiheissa. He ovat kuitenkin aina tarpeellisia tarinan juonen etenemiselle. He voivat myös käytöksellään ja puheillaan paljastaa tarinan päähenkilöstä, vastustajasta ja käsillä olevasta tilanteesta asioita, joita olisi muuten hankalaa kertoa kirjassa, elokuvassa tai sarjassa.

Opettele tuntemaan tarinasi henkilöt 

 

Sinun on opittava tuntemaan tarinasi henkilöt kuin parhaat ystäväsi, jotta voit kirjoittaa heistä hyvän ja vaikuttavan tarinan.  Ei riitä, että tiedät, minkä ikäisiä ja näköisiä he ovat ja millaista elämää he tarinassasi elävät.

Sinun on tiedettävä heidän perimmäiset arvonsa, tavoitteensa ja päämääränsä tarinassa. Sinun on tunnettava heidän luonteidensa heikkoudet ja vahvuudet, heidän toiveensa,  pelkonsa ja salaiset paheensa.

Eikä tässä vielä kaikki. Sinun on tunnettava myös heidän taustatarinansa (Engl. Backstory)  eli millaisesta perheestä ja paikasta he ovat lähtöisin, mitä heille on aiemmin elämässä tapahtunut, miten tämä kaikki on heihin vaikuttanut ja minne he ovat nyt menossa.

Muista, että tarinasi sivuhenkilötkään eivät tiedä ja koe olevansa sivuhenkilöitä. Heillä on omat pyrkimyksensä, vastustajansa,  arvonsa, asenteensa, vahvuutensa ja heikkoutensa. Heillä on omat taustatarinansa. He ovat tulossa jostain ja menossa jonnekin.

Kaikki tämä ei välttämättä tule koskaan tarinassasi ilmi, mutta jotta osaat luoda vahvoja ja loogisia henkilöhahmoja, sinun on kirjoittajana tunnettava koko tarinasi köörii.

 

 

Tee protagonistasi, antagonistasi ja tärkeimmistä sivuhenkilöistä henkilöesittelyt

 

Tarinan kirjoittaminen on pitkä, työläs ja systemaattisuutta vaativa projekti, johon tulee usein myös eri mittaisia taukoja.  Niinpä aiemmin mietityt ja kirjoitetut asiat ja yksityiskohdat unohtuvat helposti. Tarinaan tulee helposti outoja aukkoja, ristiriitaisuuksia ja epäloogisuuksia. Nämä ärsyttävät tulevia lukijoita ja katsojia.

Siksi ei riitä, että mietit päähenkilön, vastustajat ja sivuhenkilöt taustatarinoineen mielessäsi. Sinun kannattaa kirjoittaa jokaisesta tärkeästä henkilöhahmosta perusteellinen henkilöesittely ja pitää sitä esillä aina kirjoittaessasi. Moni ammattikirjoittaja täydentää henkilöesittelyjä kuvilla, jotka kuvaavat kyseistä tarinan henkilöä ja hänen maailmaansa.

Yhdessä nämä henkilöesittelyt muodostavat tarinasi henkilögallerian, joka on kullanarvoinen apuväline hyvän tarinan kirjoittamisessa.

 

Kirjoittajakoulun Stoori-tarinavalmennuksessa opit suunnittelemaan ja rakentamaan tarinasi ja sen henkilöt alan mestarien tavoin. 

Apunasi ovat innostavan verkko-opetuksen ja tehtävien ohella helppokäyttöiset suunnittelupohjat. Ne jäävät käyttöösi valmennuksen jälkeenkin.  Lue lisää tästä linkistä ja tule mukaan.  Voit opiskella omaan tahtiisi ja saat hyödyllistä ja kannustavaa palautetta tarinasi kantavasta ideasta, asetelmasta, henkilöistä, rakenteesta ja juonesta. 

Piditkö tästä jutusta?

Scroll to Top

Ethän karkaa. Haluatko sähköpostiisi maksuttomat kirjoittajien vinkit?