Miksi kirjoittaminen on tärkeää?

Oletko koskaan tullut miettineeksi, miksi kirjoitat? Miksi kirjoittaminen on tärkeää?

Tiedät kyllä, että kirjoittaminen on yksi ihmisen tärkeimmistä taidoista, jonka perusteet opitaan viimeistään ala-asteella. Se on puhumisen pikkusisko; niiden molempien avulla ihminen pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan itselleen ja muille.

Tiedät senkin, että kirjoittamisen avulla tietoa, ajatuksia, kokemuksia ja näkemyksiä voi taltioida. Kirjoitustaito keksittiinkin tätä varten: Muinaisessa Mesopotamiassa asuneet sumerilaiset tarvitsivat keinon pitää kirjaa tavaroistaan ja veroistaan. Koska aakkosia, numeroita tai paperiakaan ei ollut vielä keksitty, niiden virkaa näyttelivät kallioseinämiin ja savitauluihin nuolenpäillä raapustetut kuvat. 

Kirjoitustaidon kehittymisen ansiosta voimme opiskella, jakaa ja saada elintärkeää tietoa, kirjoittaa muistiin tärkeitä asioita ja kommunikoida toisten kanssa.

Puheet ja sanomiset helposti unohtuvat tai muistetaan ajan kanssa väärin, mutta kirjoitetut sanat voivat säilyä sellaisinaan sukupolvilta toisille.

Miksi me kirjoittajat haluamme kuitenkin kirjoittaa silloinkin, kun siihen ei ole välttämätöntä tarvetta? 

Haluamme kirjoittaa tarinoita, runoja, tietokirjoja, autofiktiota, elämäntaito-oppaita, artikkeleita, uutisia, reportaaseja, henkilökuvia, kolumneja, pakinoita, vitsikirjoja, aforismeja, päiväkirjaa, muistelmia ja mitä milloinkin.

Mahdollisuudet minkä tahansa teoksen omatoimiseen julkaisemiseen ovat kasvaneet. Samaan aikaan mediakenttä on räjähtänyt käsiin, kirjoittajia on enemmän kuin koskaan ja taistelemme kaikki yleisöstä, jonka huomiokyky ja keskittymiskyky on huonontunut dramaattisesti.

Siksi onkin hyvä kysyä, miksi niin monet meistä haluavat edelleen kirjoittaa? Miksi meidän myös kannattaa kirjoittaa? 

Kirjailija George Orwell (1903-1950)  kirjoitti jo 40-luvulla asiasta kirjan Why we write. Me Kirjoittajakoulussa pohdimme sitä nyt vuorostamme ja selvitämme samalla, kantavatko Orwellin näkemykset 2020-luvulle saakka.

 

1. Kirjoittaminen rikastaa elämää

 

Orwellin mukaan yksi keskeinen syy kirjoittamiseen oli se, että se saa ihmiset tuntemaan itsensä eläviksi. Kirjoittaminen rikastaa elämää.

On totta, että kirjoittajan elämä on jatkuvaa havainnointia. Linja-autossa kuuntelemme viereisen penkkirivin keskusteluja uudella mielenkiinnolla: Voimme ehkä laittaa tämän ja tuon artikkeliimme tai kirjaamme. Lehdestä lukemamme juttu synnyttää idean romaaniin. Kun joku kohtelee meitä kaltoin, kirjoitamme tapahtuman ja tunteemme muistiin tulevaa artikkeliamme varten. Kirjoittaja on elämässään jatkuvalla tutkimusmatkalla. Kaikesta voi syntyä ideoita, kaikesta voi saada lähdeaineistoa.

Kirjoittajan elämän rikkaus tulee myös luomisen vapaudesta ja vallasta. Voimme sukeltaa teoksissamme toisiin maailmoihin ja elämänkohtaloihin. Voimme katsoa maailmaa jonkun muun näkökulmasta. Voimme luoda uudenlaisen maallman.

 

2. Kirjoittaminen voi muuttaa maailmaa

 

Toinen syy kirjoittaa oli Orwelin mukaan halu muuttaa maailmaa.

Kirjoittajien miekka oli ennen kynä, nyt se on läppäri. Digitalisaation ja sosiaalisen median ansiosta kustantamot ja päämediat eivät toimi enää julkisuuden ja vaikuttamisen portinvartijoina. Kuka vaan voi teoriassa saada äänensä kuuluviin.

Orwell puhuu myös kirjoittajien poliittisesta vaikuttamisesta. On totta, että kirjoittamalla voi muuttaa kanssaihmisten asenteita, arvoja, mielipiteitä ja toimintatapoja. Kirjoittamalla voi tehdä huomaamattomia asioita huomatuksi ja näkymättömiä näkyviksi. Voit kirjoittaa vaikuttavia puheita, esityksiä, tietokirjoja, artikkeleita. Voit saada aikaan positiivista muutosta. Tämä toki vaatii sen, että saa kirjoituksiaan julkaistua ja julkaistuille kirjoituksille vastaanottavaisia lukijoita. 

3. Kirjoittaminen voi tuoda mainetta

 

Kolmas syy kirjoittaa oli Orwellin mielestä mahdollisuus tehdä itsensä tunnetuksi. Jotkut kirjoittavat saadakseen mainetta tai jättääkseen itsestään jotakin konkreettista jälkipolville.

Nykymaailmassa eletään kuitenkin tiedon ja viihteen tulvassa, jossa kerran saavutettu tunnettuus on kovin katoavaista. Kukaan ei välttämättä enää muista kymmenen vuoden takaista kirjallisuuspalkinnon voittajaa tai journalistipalkinnon saajaa saati hänen kirjoituksiaan.

Tietokirjailijat voivat kirjoittaa saadakseen itselleen tai yritykselleen tunnettuutta ja uskottavuutta, koska ne puolestaan voivat tuoda töitä, toimeksiantoja ja maksavia asiakkaita. 

Fiktion kirjoittajat sen sijaan kirjoittavat todennäköisesti enemmän kirjoittamisen ja tarinan kerronnan ilosta. Tunnettuus on joillekin jopa välttämätön paha, jonka ansiosta he saavat juustoa leivän päälle ja voivat jatkossakin kirjoittaa. 

 

4. Kirjoittamalla voi etsiä ja löytää totuuksia 

 

Neljäs syy kirjoittamiseen oli Orwellin mukaan totuuden etsintä. Monet kirjoittajat pyrkivät löytämään tarinassaan, artikkelissaan tai tietoteoksessaan vastauksen johonkin itseään ja muita askarruttavaan kysymykseen. 

Kirjoittaja voi tutkia ja analysoida teoksessaan jotakin yhteiskunnallista ilmiötä tai ongelmaa, kuten korruptiota, lähisuhdeväkivaltaa, luontokatoa, uusavuttomuutta tai koulukiusaamista. Hän voi selvittää teoksessaan jonkun maailmaa kuohuttaneen mysteerin salaisuutta.

 

5. Kirjoittaminen voi olla lääke luovuuden ja kauneuden kaipuuseen

 

Viides Orwelin havaitsema motiivi kirjoittamiselle oli luovuuden ja kauneuden kaipuu.

Luovuuden kaipuu on nykymaailmassakin oiva syy kirjoittaa. Luovan työn tekijä saa yleensä nautintoa aikaansaannoksistaan riippumatta siitä, onko niillä kaupallista arvoa tai ihailevatko muut niitä. Monet kirjoittavat pöytälaatikkoonsa. 

Kauneuden luominen kirjoittamalla ei taida kuitenkaan olla nykymaailmassa niin muodikasta kuin vielä Orwelin aikana. Nykyään kirjallisuudessa tunnutaan suosivan jopa enemmän rujoutta, raakuutta, sotaa, synkkyyttä ja raskasmielisyyttä kuin kauneutta, herkkyyttä ja hyvyyttä. Kirjoittajien olisikin hyvä aika tehdä vastaisku ja alkaa antaa teoksissaan kauneudelle, hyvyydelle, rauhalle, harmonialle ja toivolle sijaa. Maailma tarvitsee niitä nyt enemmän kuin koskaan.

Löysimme myös kirjoittamiselle motiiveja, joita Orwell ei vielä toisen maaailmansodan lopulla osannut ajatella. 

6. Kirjoittamalla voi opettaa

 

Kirjoittamalla voi opettaa, valmentaa ja opastaa muita. Tähän ei tarvita välttämättä enää painokoneita. Kirjoittavat opettajat voivat opettaa aiempaa laajempaa opiskelijakuntaa nettiartikkelien, digioppaiden, e-kirjojen ja verkkokurssien välityksellä. 

7. Kirjoittamalla voi kannustaa ja parantaa itseään

 

Kirjoittamalla voi työstää myös omia kokemuksiaan, tunteita ja ajatuksia. Sen avulla voi parantaa itsetuntemustaan, löytää oman tiensä ja jopa toipua kriiseistä ja henkisistä kärsimyksistä. 

Lukemattomat tarinat ovat syntyneet kirjoittajansa avainkokemuksista. Kirjoittamalla voi vauhdittaa myös jonkun tärkeän projektin toteuttamista tai jostakin asiasta eroon pääsyä. Esimerkkinä ovat vaikkapa matkakertomukset, remonttiblogit ja selviämistarinat.

 

8. Kirjoittaminen tuo syvää iloa 

 

Kirjoittajan motiivina voi olla myös puhdas kirjoittamisen ilo. On ihanaa käyttää mielikuvitustaan ja kirjoittaa sen avulla jotakin uutta ja omaperäistä. On ihanaa unohtaa ajankulu, keskittyä kirjoitustyöhön ja päästä taianomaiseen flow-tilaan. Kulutuskeskeisessä maailmassa itselle mielekäs luova tai analyyttinen tekeminen tuottaa syvällisempää ja kestävämpää iloa ja tyydytystä kuin kalleimmatkaan tavarat.

9. Kirjoittamalla voi auttaa muita

 

Yhtenä tärkeänä motiivina kirjoittamiseen voi olla muiden auttaminen ymmärtämään syvällisemmin maailmaa. Jos kynä ja läppäri ovat kirjoittajan miekat, ne ovat myös hänen taikarohtonsa ihmisten auttamiseksi.

Faktisen tiedon sijasta voit kauhoa kirjoillasi ja kirjoituksillasi toivoa sen menettäneillle , rohkeutta pelkureille, lohtua sureville, rakkautta vihaaville, suvaitsevaisuutta ahdasmielisillle, inspiraatiota ja virkistystä väsyneille. Älä koskaan aliarvioi hyvän kirjoittamisen voimaa.

 

Miksi ja mitä sinä kirjoitat? Kerro meille.

 

Piditkö tästä jutusta?

Scroll to Top

Ethän karkaa. Haluatko sähköpostiisi maksuttomat kirjoittajien vinkit?